Bading og velforeninger

Velforeningene i Rindal har gjennom dugnadsarbeid opprettet flere fine badeplasser og møtesteder der hovedformålet er å tilrettelegge for nærmiljøets behov.

Foto © Fotograf Morten Gåsvand
 • Strand
 • Stupetårn
 •  
 • Lekeapparat
 •  
 • Sandvolleyballbane
 •  
 • Gapahuk
 • Grillsted/bålplass
 •  
 • Toalett
 •  

Rørvatnet vel har utviklet stedet ved østenden av Rørvatnet. Beboerne holder til i øverbygda og Rørdalen. Stedet benyttes også av hyttefolk og resten av bygda.

©Fotograf Morten Gåsvand
 • Strand
 • Stupetårn
 • Molo
 • Lekeapparat
 •  
 • Sandvolleyballbane
 •  
 • Gapahuk
 • Grillsted/bålplass
 •  
 • Toalett
 • Kiosk
 • Sti

Rindal vel holder til ved Igeltjønna i Rindal sentrum. Rindal vel har også ansvaret for badstua og fuglekikketårnet som er satt opp i samarbeid med prosjektet Kul-Tur-Sti.

Foto © Fotograf Morten Gåsvand
 •  
 •  
 • Molo
 • Lekeapparat
 • Båt
 •  
 •  
 • Gapahuk
 • Grillsted/bålplass
 •  
 • Toalett
 •  

Grønlivatnet vel har etablert seg ved østenden av Grønlivatnet. Stedet blir benyttet av lokalbefolkning og hyttefolk.

Foto © Fotograf Morten Gåsvand
 •  
 •  
 •  
 • Lekeapparat
 •  
 • Gressbane
 •  
 • Innhuk
 •  
 •  
 •  
 •  

Moan vel holder til i boligfeltet Moan som ligger sør for Bjergen mot Langlia.

Foto © Fotograf Morten Gåsvand
 •  
 •  
 •  
 • Lekeapparat
 •  
 •  
 • Gressbane
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Brandhaugen vel ligger i Rindal sentrum(gamle vestre) Et samlingspunkt for eldre og yngre.

©Fotograf Morten Gåsvand
 •  
 •  
 •  
 • Lekeapparat
 •  
 •  
 • Gressbane
 • Gapahuk
 • Grillsted
 •  
 •  
 •  

Sunna vel ligger i Bolme. Stedet er en samlingsplass for innbyggerne i boligfeltet Sunna.

uten navn9
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Bålplass
 •  
 •  
 • Sti

Børset vel ble startet året 2008 og holder til i nedre del av Bolme. I den senere tid har det blitt anlagt gangbru over elva Bulu med sti videre opp til Duvåsen.