Rindal - Porten til Trollheimen

Rindal er en liten bygd ved porten til Trollheimen. Det bor om lag 2100 personer i kommunen, som sist i 2005 ble målt til å være landest beste kommune å bo i av Statistisk Sentralbyrås levekårsundersøkelse. Rindal er en kommune som både er vestland, innland, Nordmøre og Trøndelag, noe som lett registreres i kulturlandskap, byggeskikk og levesett. Naturen spenner fra høyfjell til flatbygder, fra karrig berggrunn til frodige dalsider med unik artsrikdom. Dermed er grunnlaget lagt for variert friluftsliv.

Rindal

I Rindal kan du leie en hytte eller slå opp teltet på Trøknaholt camping, ved siden av en god laksekulp og Schankes trofedesign. Tett ved Fv 65 og lakseelva Surna ligger Bolme Pensjonat som blant annet tilbyr overnatting og matservering. Saga Trollheimen Hotel mellom Fv 65 og Rindal sentrum tilbyr overnatting, restaurant og aktiviteter til bestillingsgjester fra fjern og nær. Utleiehytte med soveplass til 8 personer ligger i Helgetunmarka, med Trollheimen som soveteppe.

I tillegg finner du historiske severdigheter, blant annet barndomshjemmet og statue av John Nergård i Romundstadbygda. I Rindal sentrum ligger Rindal Bygdemuseum. Museumet har også en utmarksavdeling som ligger i Fossdalen i Lomunddalen.

Rindalssamfunnet er basert på landbrukskultur, men i den senere tid har industri (særlig treindustri basert fra Nordmørsfurua) vokst frem. Imidlertid har Rindal vært mest kjent for sine tradisjoner innen skiproduksjon, naturlig på grunn av stabil vinter og mye snø. Rindal er blitt et populært sted for hytteliv, særlig for de som vil ha det litt rolig, stille og med god plass. Mange grunneiere har attraktive tomter i Furuhaugmarka, Tifjellet, Rørvatnet, Tørsetmarka og Helgetunmarka med Reslia og Hardvedhaugen. Vel-organisasjoner og en turstigruppe har anlagt gapahuker og stier (også for rullestol) i noen av disse stedene. Det mest utbygde er Igeltjønna som er et populært badested og er arena for andre aktiviteter. Igeltjønna ligger i Rindal sentrum.

Kommunale tjenester, bank, post og forretninger er samlet rundt Rindalstorget i Rindal sentrum. Langs Fv 65 finner du bl.a. butikker, bensinstasjoner/bilverksted og landsbrukssenter, på Rindalsplatået finner du flerbrukshuset Rindalshuset, der mye organisert kultur og idrettsaktivitet foregår, samt Rindal kirke og i Rindalsskogen ligger Øvre Rindal kapell. Rindalshuset har også klatrevegg, bibliotek, basseng og kino med sine bestemte åpningstider.

Lakseelva Surna gir grunnlag til fiskeopplevelser langs store deler av bygda. Trøknaholt Camping har egen laksehøl, ellers kan man kjøpe fiskekort for fjellørret i nærheten. Vertskapet er også europamester som taxidermist, der bl.annet utstopping av laks er hans spesialitet. Verksted og showroom. Bolme pensjonat ligger fint til ved fylkesveien og svært tett ved Surna, der selges det fiskekort for Surna. Saga Trollheimen Hotel har utviklet og tilbyr et nett av aktiviteter i Trollheimen for sine mindre og større grupper. Det tilbys hele pakker eller ens aktivitet. Nevnes kan grottevandring, juvvandring, klatring, kano, med hest og vogn, vikingeaften, fotokurs/safari og samskaping. Det nye er kjempefuruvandring. På tunet er det tilrettelagt for familiesamlinger med lek og lette retro-aktiviteter som f.eks styltrer, hestesko, maling, hopp i høyet etc. Fotogalleri ute og inne. Ønsker man å overnatte i Trollheimen på ei handlaftet hytte, like ved et naturreservat, er det å ta kontakt med Helgetunmarka.

Rindal

Merkevareprosjekt:Tid til å leve

"Det er flere gode grunner til å flytte til Rindal. Det er kort vei, "5 minutter", til alt du trenger. Rindal og Trollheimen er et eldorado for friluftsinteresserte. Næringslivet i Rindal går bra og investerer i produkter og teknologi for framtida. Kommunen og mange av bedriftene gir økonomisk støtte til videreutdanning. Fadderordningen er en fin måte å komme inn i miljøet og samfunnet på."