Rindal Elvalag

Foto © Fotograf Morten Gåsvand

Surna er en stor og viktig lakseelva på Nordmøre. Vannet i elva kommer både fra Trollheimen og fra fjellområdene på nordsida av Surnadal og Rindal. Den lakseførende delen av elva er lang, og i år med god vannføring kan det gå laks helt til Lomundsjøen i Rindal.

Det er også mulig å fiske sjøørret.

 

Fiskesesong:

 

Fra og med 1. juni til og med 31. august

Kart viser en oversikt om de to fiskesoner hvor du kan fiske i Surna innenfor Rindal kommunen.

 

Fiskekort selges ved:

 

  • BOLME PENSJONAT
  • RINDAL S-LAG, SPORT´N
  • SAGA TROLLHEIMEN HOTEL (SAGA SKYSSTASJON)

 

Fiskekortpriser 2012 (prisene er for hver sone):

 

Sesongkort

Kr 450,00

2-dags kort

Kr 200,00

Dagskort

Kr 100,00

 

Kontakt Rindal Elvalag:

 

Styreleder Torbjørn Amundsgård, telefon 95 80 80 07