Rindal Utmarkslag

Foto © Fotograf Morten Gåsvand

 

 
Rindal Utmarkslag forvalter utleie av småviltjakt og fiske i store deler av Rindal kommune.
 
JAKT
 
Jaktbare arter
Alle småviltarter som det er jakt på i medhold av viltlovens forskrifter, kan jaktes.
Kjøpt jaktkort medfører også mulighet for bruk av utmarkslagets område til jakt på store rovdyr når det eventuelt er åpnet for jakt på disse artene.
 
Jakttider
Alle jaktbare arter følger nasjonale jakttider, med følgende unntak:
·         Rypejakt uten hund: 1. oktober - 23. desember.
·         Rypejakt med fuglehund*: 15. oktober - 23. desember.
      * Det er begrenset salg av antall kort for rypejakt med hund.
·         Det er ikke lov å felle mer enn 3 ryper pr. jeger/døgn.
     
·         Skogsfugljakt: 1. november - 23. desember.
 
·         Harejakt med hund på egen grunn: 1. oktober - 23. desember.
·         Harejakt med hund for innenbygdsboende: 15. oktober - 23. desember.
·         Jakt med harehund er ikke tillatt for utenbygdsboende.
 
Jaktkort kan kjøpes hos:
·         Best (Deltrans) Rindalsskogen tlf. 71 66 65 30
·         Hydro Texaco Rindal tlf. 941 53 449
·         Coop Sport 1, Rindalstorget tlf 71 66 55 22
·         Intersport Løkken, Løkken tlf. 72 49 64 70
·         Coop Orkla Sport 1, Orkanger tlf. 72 46 66 56
·         Axel Bruun Sport, Trondheim tlf. 73 53 20 93
 

 

Priser på jaktkort:
Sesongkort*
3-dagerskort
 
Uten hund
Med hund
Uten hund
Med hund
Innenbygdsboende
400
500
250
350
Utenbygdsboende
600
700
350
450
*Sesongkortet gjelder fra 1. mars til 29. februar.
 
Andre opplysninger
·         For jakt med hund må hunden være ”saueren”.
·         Småviltjakt i terreng der det drives storviltjakt, må kun foregå i forståelse med de som disponerer storviltjakta.
·         Viltkart er å få kjøpt for kr 30,- pr. stk.
 
Premiering av kråkejakt
Av hensyn til småviltet bør kråkebestanden reduseres. Rindal Utmarkslag vil premiere alle som skyter minst fem kråker, disse får kr 20,- pr. stk. Resultatet av jakta må innleveres til Tore Landsem innen 10. april.
 
 
FISKE
 
Rindal Utmarkslag selger fiskekort som gjelder de fleste vann i Rindal kommune.
 
Fiskekort får du kjøpt hos:
·         Best (Deltrans) Rindalsskogen tlf. 71 66 65 30
·         Hydro Texaco Rindal tlf. 941 53 449
·         Coop Sport 1, Rindalstorget tlf 71 66 55 22
 
Det er også mulig å kjøpe fiskekort ved bomvegen mellom Rørdalen og Rindalsskogen.
Her er det selvbetjening.
 

 

Priser på fiskekort:
 
Sesongkort
(1. januar – 31. desember)
Dagskort
Innenbygdsboende
50
20
Utenbygdsboende
100
30
 
 
INFORMASJON
 
Ved spørsmål kan følgende personer kontaktes:
·         Driftsleder i Rindal Utmarkslag: Ingmund Halgunset, 6658 Rindalsskogen, tlf. 952 52 323
·         Styreleder i Rindal Utmarkslag: Ola Syrstad, 6658 Rindalsskogen, tlf. 951 74 996

Foto © Fotograf Morten Gåsvand

Fiskere fra Japan.Langvatnet i Rørdalen.

Turforslag fra Opplev Trollheimen

1. Snota rundt

Dag 1: Ta av Fv 65 ved Skarmo, Øvre Surnadal og kjør inn Vindøldalen. Første dagen kan du gå til Vassdalsvatnet. Opp dit er det merket sti. Her er det veldig fint og det har blitt tatt ørret over 3 kilo.

Fiskekort: Kjøpes i bommen ved Skarmo , kommer snart på Inatur

Dag 2: Dagen etter runder du Vassdalskammen og inn i Fagerlidalen. Navnet taler for seg selv. Dette er en av de få dalførene i Trollheimen uten en eneste seter eller turiststi. Her får du fred og ro og kan virkelig bryne deg på ørreten i Fagerlidalsvatna. I Fagrlidalen kan man bli trollbundet og man skal ikke se bort fra at man kan bli værende her i flere dager. Og du er langt utenfor mobildekning!

Fiskekort: Kommer snart på Inatur

Dag 3: Gå gjennom Fagerlidalen til du kommer på turistlinja som går mot Trollheimshytta. Ta en fisketur til Still-Folla og overnatt med en bedre middag på Trollheimshytta eller bryt stien og camp ved Svartvatnet under den mektige Snotetoppen.

Fiskekort: Kjøpes på Trollheimshytta eller i bom ved Kvammen, kommer snart på Inatur

Dag 4: Fra Svartvatnet er det ikke lange turen til Skrøådalen og Skrøåvatna. I disse vatna er det ørret av meget fin kvalitet.

Fiskekort: Kommer snart på Inatur

2. Rindalsløypa

Dag 1: Kjør mot Hølstoen og gå inn til Litl-Rinnvatnet. Her er det stor ørret men den kan være vanskelig å få på kroken.

Fiskekort: Rindal Utmarkslag (kommer snart på Inatur)

Dag 2/3: Gå videre til Stor- Rinnvatnet/Langvatnet/Tangvatna. Dette er store fiskevann som må helt sikkert må ha flere dager for å utforske. Du befinner deg nå inne i et område som heter Bjønnaråa og naturen her er helt enestående.

Fiskekort: Kontakt grunneier Sigvart Renander: 72 42 64 18

Dag 4: Etter at Bjønnaråa er ferdig utforsket kan man gå videre og fortsette mot Storvatnet og fiskevatna ved Slompan. I disse vatna finnes det både ørret og røye.

Fiskekort: Kommer snart på Inatur