Stier og gapahuker

Lite_logo_kultursti

Kul-Tur-Sti

I Rindal bygges for tiden en Kul-Tur-Sti. Til nå har det blitt bygget ei badstu og et fuglekikkertårn ved Igeltjønna. Prosjektet er en kombinert tur og -kultursti som skal knytte Nerbygda tettere sammen både fysisk og mentalt, samtidig som den kan bidra til økt kunnskap om bygdas natur, kultur og historie. Stien går gjennom de meste sentrale delene av bygda, men det er allikevel et område som er ukjent for de fleste av de som bor der. Badstua er åpen for bruk, nøkkel hentes fra Rindalshuset.

BadstuFuglekikkertårn

                    Badstu                                   Fuglekikkertårn

 

 

 

Turstigruppa i Rindal har gjennom frivillig arbeid, til nå merket 11 stier rundt om. IK Rindals-Troll har satt opp trimposter på forskjellige turmål i området. Etter flittig dugnadsarbeid har det også blitt satt opp flere gapahuker i villmarken.Hovedformålet er å tilrettelegge for bygdefolk og hyttefolks behov.

 
Foto © Fotograf Morten Gåsvand
 • Gapahuk
 • Sitteplasser
 • Bålplass
 • Grill
 • Kokeutstyr
 • Ved
 •  
 • Toalett
 •  
 •  

Romundstadbygda og Trollheimen. Bom og bilvei(avkjørsel Hølstoveien) innover Helgetunmarka.Parkeringsplass og skilting etter ca 4km(enden av Langvassvegen). Sti i myrterreng og glissen furuskog, flatt og småkuppert terreng. Tørr og våt plankebelagt sti. Gapahuken ligger ved Langvatnet.

 
Foto © Fotograf Morten Gåsvand
 • Gapahuk
 • Sitteplasser
 • Bålplass
 • Grill
 • Kokeutstyr
 • Ved
 •  
 • Toalett
 •  
 •  

Furuhaugmarka. Bom og bilvei fra to steder(Grønlifeltet og Rindalsskogen) innover Furuhaugmarka,ca 3km.parkeringsplass, sti(en meter bred vei) tilrettelagt for rullestol helt inntil gapahuken og Storvatnet, ca 200m. Flatt,myr og glissen furuskog.

 
DSC_0060_700x394_fra_trollheimsporten
 • Gapahuk
 •  
 •  
 • Grill
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Lomunddalen. Bom og bilvei innover Fossdalen. Etter ca 3km fra bom til parkeringsplass er det skiltmerking Gråortjønna/gapahuk. Sti går i variert terreng, med krattskog, myrlende og fast mark. Svak oppoverbakke mot tjønna(596m.o.h.).Gangtid ca 50min - 1,45 time.

 
Morten GÃ¥svand ©Fotograf Morten Gåsvand
 •  
 • Sitteplasser
 • Bålplass
 •  
 • Kokeutstyr
 • Ved
 • Kaffe/kjeks
 • Toalett
 • Åpen hytte/vedovn
 • Tautrekk/akebakke

Tørsetmarka. Avkjørsel fra Bolme,bom og bilvei oppover lia. Parkeringsplass og skilt etter ca 3km. Sti(ca 300m) til Tørsåsløa.,kupert ,myr og blandingsskog.

 
Foto: © Harald Egil Folden
 •  
 • Sitteplasser
 •  
 •  
 • Kokeutstyr
 • Ved
 • Kaffe
 • Toalett
 • Åpen hytte/vedovn
 •  

Garbergfjellet. Grensefjell mellom Rindal og Meldal. Avkjørsel fra Fv 65 mot nord,2.5km fra fylkesgrensa til sør-Trøndelag. Bilvei frem til skytebanen,infotavle og parkering ved enden. Merket sti opp til hytta,gangtid er ca 1t og 15min og 275 høydemeter. Blandingsskog med furuer og tørt berg opp mot toppen.Det er også en lettere rute fra nordsiden.

 

Utmarksavdelingen til Rindal bygdemuseum har tilrettelagt et barnevennlig turmål rundt ei høyløe.

 
løe og grillsted
 • Løe
 • Sitteplasser
 • Bålplass
 •  
 •  
 • Ved
 •  
 • Toalett
 •  
 •  

Lomunddalen. Bom og bilvei innover Fossdalen.Parkeringsplass og skiltmerking etter ca 2km. Sti i skogsterreng,svak oppoverbakke, ca 300m til turmålet. Tørr sti.

 

Turkart

Turkart Trollheimen Målestokk: 1: 75 000
Dekker området: Hele Trollheimen fra Oppdal/Lønset i sør til Hemnekjølen i nord, Surnadal/Todalen/Grøa i vest og Meldal/ Grindal/Ulsberg i øst.
Dekker helt eller delvis følgende kartblad i M711-serien: Vinjeøra, Løkken, Snota, Trollhetta, Romfo og Oppdal.

 

 

 

 

 


NYTT TURSTIHEFTE
med oversikt og beskrivelse av alle merkede turløyper ble utgitt i 2016

"Turstier og vinterløyper i Rindal"
kan du få kjøpt i dagligvareforretningene i bygda. Det koster kr. 50